<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">
Resilience quickscan

Elke organisatie krijgt te maken met verstoringen van de supply chain, zoals covid en de oorlog in Oekraïne. Verstoringen in de keten zullen vraag en aanbod steeds vaker beïnvloeden. Voor de continuïteit van je organisatie is het relevant om daar effectief op te reageren en zo snel mogelijk terug te keren naar de originele staat of er sterker uit te komen. Dat is Supply Chain Resilience.  

De Resilience Quickscan brengt snel in kaart hoe weerbaar jouw supply chain is. En wat je kunt doen om die weerbaarheid op vijf cruciale onderdelen te vergroten: Redundantie, Samenwerking, Flexibiliteit, Transparantie en Wendbaarheid. 

Wat heb je aan deze Quickscan? 

  • Vergroot je kennis over elementen die van invloed zijn op resilience 
  • Krijg op 5 essentiële gebieden inzicht in de weerbaarheid van je eigen supply chain    
  • Ontdek manieren om de resilience van je keten te optimaliseren 
  • Vergelijking met andere bedrijven binnen dezelfde of andere industrieën (op termijn)  
Start de Quickscan

Over de Resilience Quickscan 

De Resilience Quickscan geeft bedrijven inzicht in hoe organisaties de vijf pijlers van resilience in hun keten hebben georganiseerd. De vragen in de tool zijn onderbouwd door de meest recente literatuur over resilience, aangevuld met praktische kennis en ervaring vanuit een consortium.  

We hebben de Quickscan in 2022 ontwikkeld in het kader van onderzoeksproject ‘Ready for the next crisis’. Dit onderzoek is met financiering van TKI Dinalog uitgevoerd door Hogeschool Windesheim, Rijksuniversiteit Groningen en Involvation samen met een consortium van 13 grote bedrijven. 

Het invullen van de scan duurt ongeveer 20 minuten. We vragen daarbij om je e-mailadres. Daarmee kunnen we je na de initiële dataverzameling een Benchmark Report toesturen met daarin een waardevolle analyse van de resultaten. 

Goed om te weten 

Het onderzoek en de Quickscan zijn net (begin 2023) opgestart. Op dit moment worden verschillende scandata anoniem verzameld en we willen toewerken naar een volwaardige resilience benchmark in 2023. Doel is om jaarlijks een Resilience Monitor te publiceren. Daarmee kunnen bedrijven en organisaties elkaar benchmarken, van elkaar leren en zo hun resilience-vaardigheden ontwikkelen. Dus hoe meer organisaties meedoen, hoe waardevoller de resultaten en vergelijkingen voor jou zijn.