<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">
S&OP Subway-map

Sales & Operations Planning en het uitgebreidere Integrated Business Planning zijn beide besluitvormingsprocessen die tot doel hebben vraag en aanbod proactief in evenwicht te brengen. Maar hoe werkt een S&OP-proces eigenlijk? Vooral voor grote organisaties kan het een flinke uitdaging zijn het grote geheel te overzien en zich bewust te zijn van de afhankelijkheden daarbij. Daarom hebben wij in samenwerking met Supply Chain Media een Subway Map gemaakt om te visualiseren hoe een S&OP eruit kan zien.

Het Sales & Operations Planning/Integrated Business Planning-traject van elk bedrijf is uniek. Het moet passen bij de behoeften van het bedrijf en de structuur van de organisatie. Bovendien moet een S&OP-proces regelmatig worden herzien om het aan te passen aan alle van invloed zijnde veranderingen. En natuurlijk is het ook onderhevig aan voortdurende verbetering. Al met al bestaan er talloze S&OP/IBP-trajecten.

Download de S&OP Subway Map

Deze Subway Map geeft het S&OP-traject weer van een fictieve organisatie die opereert in een Make-to-Stock-omgeving met een snel veranderend portfolio. In dit voorbeeld hebben we een klassiek S&OP-proces afgebeeld op ongeveer maturiteitsniveau 3. Een volgende verbetering voor deze fictieve organisatie zou zijn om de financiële planning te integreren in het traject, zodat het een echt IBP-proces wordt.

Deze Subway Map is een coproductie van Supply Chain Magazine en Involvation. Vul het formulier in en je kunt de S&OP Subway Map direct downloaden. 

Je leest de Subwaymap door linksbovenin te beginnen. Volg het proces naar de rechterbovenhoek. 

Download de

Subway Map: