<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">

Meer rendement halen uit S&OP? De S&OP Assessment geeft op een heldere wijze jouw huidige S&OP performance weer, waar het verbeterpotentieel zit en welke stappen gezet moeten worden. 

Waarom een S&OP Assessment? 

  • Je wilt inzicht hebben in de maturiteit van het huidige S&OP proces; hoe gaat het ten opzichte van andere organisaties en “best practices”? 
  • Je wilt objectief inzicht in de “buy-in” en competenties van de personen die S&OP uitvoeren; ziet iedereen de toegevoegde waarde en is men in staat om deze ook structureel te realiseren? 
  • Je wilt weten waar het verbeterpotentieel zit en wat de toegevoegde waarde daarvan is; wat moet er verbeterd worden voor een nog effectiever en efficiënter S&OP proces? 
  • Je wilt weten waar je moet beginnen; waar zitten de ‘quick wins’ en waar zitten de verbeteringen op de langere termijn? 

Aanpak in 3 stappen 

S&OP assessment in 3 stappen

De aanpak start met een intake waarin de scope, opzet en planning worden doorgesproken. Daarna volgen interviews met de belangrijkste betrokkenen en een analyse van de gebruikte documenten en dashboards. Tevens lopen wij een volledige S&OP cyclus mee als toeschouwer. Op basis hiervan doen wij een gestructureerde analyse en stellen een verbeterplan op. De laatste stap is een terugkoppelsessie waarin de bevindingen gepresenteerd en besproken worden. 

Wat levert een S&OP Assessment jou op? 

  • Een objectief oordeel over de huidige maturiteit en effectiviteit van jouw S&OP proces 
  • Een objectief oordeel over de “buy-in” en relevante competenties van de S&OP uitvoerders 
  • Overzicht van het verbeterpotentieel op korte en lange termijn 
  • Stappenplan hoe de verbeteringen gerealiseerd kunnen worden 

Meer info? 

Benieuwd hoe goed jouw S&OP-proces functioneert? Laat dan een Assessment uitvoeren door ervaren S&OP experts en krijg een helder beeld van jouw S&OP-proces en een verbeterplan. 

Ja, ik wil graag een S&OP Assessment

undefined

C&U assessment als onderdeel van het S&OP Assessment


Meer weten? Neem contact op met Hans van der Drift via h.vddrift@involvation.com