<img alt="" src="https://secure.doll8tune.com/223485.png" style="display:none;">
Checklist voor S&OP software

Download de Checklist voor S&OP-software

Samen met Supply Chain Magazine hebben we een praktische checklist ontwikkeld met 10 kritische vragen om voor productie- en handelsbedrijven de juiste S&OP-softwareleverancier te selecteren.

Download de checklist 

 

Software voor Sales & Operations Planning

S&OP-software is al jaren de meest populaire IT-investering voor de supply chain. Een veelgemaakte fout bij het selecteren van S&OP-software is dat er te veel focus ligt op de functionaliteit. Het is cruciaal om de juiste software en leverancier te vinden door middel van een goed doordachte vragenlijst. Deze applicatie ondersteunt immers een strategisch besluitvormingsproces.


Softwareleveranciers maken grote vooruitgang op het gebied van geavanceerde technologieën. Dit stimuleert innovatie en transformeert industrieën. Door de vele verstoringen in supply chains moeten bedrijven hun veerkracht vergroten. Daarom wordt het S&OP-besluitvormingsproces naar een hoger niveau getild. Dit leidt tot een grotere vraag naar ondersteunende software. Bedrijven streven naar integratie van financiële en scenarioplanning om de stap te zetten naar Integrated Business Planning (IBP). Ze willen ook een gedetailleerd plan op korte termijn (Sales & Operations Execution/S&OE) bewaken.

 

Vier dimensies

Tijdens het selectieproces dienen bedrijven de S&OP-software en leverancier te beoordelen aan de hand van vier belangrijke aspecten:

  • de functionaliteit van de software
  • de gebruikte technologie
  • de implementatie-ervaring en
  • de domeinkennis

Bedrijven die op zoek zijn naar software focussen zich vaak te veel op de functionaliteit. Dit leidt tot eindeloze en overbodige vragenlijsten. Met de opkomst van machine learning en AI in supply chain software is het echter belangrijk om te bepalen of deze technologieën relevant zijn voor het S&OP-proces. Daarnaast is het belangrijk om te weten of de softwareleverancier deze technologieën heeft toegepast, en dan specifiek binnen de eigen industrie en geografische context. Een vaak vergeten aspect is de domeinexpertise van de softwareleverancier op het gebied van de ondersteunde processen. Welke onderzoeken worden er gedaan onder (potentiële) gebruikers, mogelijk in samenwerking met universiteiten?


Het aanbod aan S&OP-software is overweldigend en softwareleveranciers zien vaak ontelbaar veel mogelijkheden voor bedrijven. Dit kan zowel een zegen als een vloek zijn. In de praktijk kan het vinden van de juiste softwareleverancier - en mogelijk ook een implementatiepartner - aanzienlijk vertragen.

Download nu de Checklist voor S&OP-software